Последние  заявки на плакетки

The last applications for plaques:

Сall Award
YL2MU KAZAKHSTAN
UN7ECA 3 GLASS QRP AKTIVATOR M
UN7ECA 2 GLASS QRP AKTIVATOR M
UN7NG KAZAKHSTAN 25
UN7FDW FRSPO UKV CUP 2017 -144
UN7FDW FRSPO UKV CUP 2017 -430
ALL PLAQUES;a 2

Input your the call